Sedumtak

Byggforskserien

November 2013
544.823
Printet av uinnlogget bruker 26.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

544.823

Sedumtak

November 2013

 

Fig. v1

Fig. 01 a

Sammensatt takflate bestående av både skrått og flatt sedumtak Foto: Bergknapp AS

 

Fig. v2

Fig. 01 b

Skrå, luftede sedumtak. Foto. SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen beskriver flate og skrå, kompakte tak og skrå, luftede tretak med Sedum som ytre tekningssjikt.

Oppbygning av kompakt tak er beskrevet i Byggdetaljer 525.207 Kompakte tak, mens Byggdetaljer 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak beskriver oppbygning av skrå, luftede tretak.

Andre typer grønne tak er beskrevet i Byggdetaljer 525.306 Terrasser med beplantning på bærende dekker og 544.803 Torvtak. Tradisjonell taktekking med never og torv er omtalt i Byggforvaltning 744.803 Tradisjonelle torvtak.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2013 ISSN 2387-6328