Rømning via vindu. Krav og utforming

Byggforskserien

April 2017
520.391
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

520.391

Rømning via vindu. Krav og utforming

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen gjennomgår tilrettelegging for rømning via vinduer. Anvisningen angir krav til størrelse på vinduene, utforming, antall og plassering i fasaden, samt avstand og atkomst til terreng. Den beskriver også når man må sørge for tiltak som reduserer risiko ved vindusrømning, og gir eksempler.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

April 2017 ISSN 2387-6328