Brannvegger i trehusbebyggelse

Byggforskserien

Vår 2005
520.305
Printet av uinnlogget bruker 19.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.305

Brannvegger i trehusbebyggelse

Vår 2005

 

Fig. v

 

Bladet behandler utførelse av brannvegger i tett trehusbebyggelse med rekkehus, kjedehus eller feltbebyggelse med frittliggende hus som har liten innbyrdes avstand (mindre enn 8 m). Bladet gjelder for bebyggelse der gesims- eller mønehøyden ikke er over 9 m på vegg som vender mot nabobygning.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2005 ISSN 2387-6328