Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Byggforskserien

Januar 2017
241.012
Printet av uinnlogget bruker 22.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

241.012

Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Januar 2017

 

Fig. v

 

Denne anvisningen gir oversikt over mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, og hvilke betingelser som da gjelder. Den omtaler hensyn og ansvar, og gjør rede for lovbestemmelser, forskriftskrav, regler og forutsetninger. Framgangsmåte ved naboprotest og klagebehandling er også omtalt.

Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak er behandlet i Planlegging 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker. Søknadspliktige tiltak der tiltakshaver kan søke selv er beskrevet i Planlegging 241.013 Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJanuar 2017 ISSN 2387-6328