Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar

Byggforskserien

Desember 2013
311.200
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.200

Forebygging av flom- og skredskader. Lovgivning og ansvar

Desember 2013

 

Fig. v

 

Denne anvisningen beskriver krav til utredning og forebygging av skader grunnet flom og skred i de forskjellige leddene av plan- og byggesaksbehandlingen. Den beskriver også verktøy som ROS-analyser og hensynssoner. Mye av dette er relevant også for andre farer og skadeårsaker, som overvann og havnivåstigning.

Anvisningen er beregnet på offentlige og private aktører i arealplanlegging og byggesak. Den er særlig nyttig for de som forbereder det fysiske grunnlaget for planer og de som arbeider med forebygging av naturskader.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innDesember 2013 ISSN 2387-6328