Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

Byggforskserien

November 2013
472.532
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

472.532

Kuldebroverdier. Kompakt tak på betongdekke og bindingsverksvegg av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon

November 2013

Utgitt i samarbeid med
Enova

 

Fig. v

Fig. 01

Prinsipiell oppbygning av tilslutning mellom kompakt tak på dekke av betong og bindingsverksvegg av tre som har kontinuerlig utvendig isolasjon

 

Denne anvisningen inneholder kuldebroverdier, ψ (W/(mK)), for tilslutning mellom kompakt tak på dekke av betong og bindingsverksvegg av tre som har kontinuerlig utvendig isolasjon. Se fig. 01.

Bruk av kuldebroverdier, forutsetninger for beregningene og materialegenskaper er beskrevet i Byggdetaljer 472.051 Kuldebroverdier for tilslutninger mellom bygningsdeler. Grunnlag for beregninger. Eventuelle spesielle betingelser er oppgitt i pkt. 1.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2013 ISSN 2387-6328