Byggforvaltning. Begreper og definisjoner

Byggforskserien

Februar 2017
600.004
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

600.004

Byggforvaltning. Begreper og definisjoner

 

  Fig. v

Fig. 01

Forenklet skisse som viser utvikling av kvalitet eller standard avhengig av om bygningen vedlikeholdes

 

Denne anvisningen inneholder definisjoner av ord og uttrykk og beskrivelse av begreper som brukes innenfor fagområdet byggforvaltning. Begrepene er definert slik de er brukt i Byggforskserien hvor ikke annet er angitt. Med utgangspunkt i delserien Byggforvaltning omhandler anvisningen hovedsakelig begreper som inngår på et taktisk nivå i bygg- og eiendomsforvaltningen, uavhengig av eierforhold, se fig. 01.

De vanligste kostnadsbegrepene er tatt med slik de brukes innenfor byggforvaltning.

Begreper knyttet til bygningsvern er definert i Byggforvaltning 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, verneverdier og råd om bygningspleie.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328