Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder

Byggforskserien

August 2017
473.020
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

473.020

Nullutslippsbygninger (ZEB). Retningslinjer og beregningsmetoder

 

  Fig. v

Figuren viser nullutslippsbygningen Multikomfort, med ambisjonsnivå ZEB-OM.

Foto: Paal-André Schwital/Brødrene Dahl

 

Denne anvisningen omhandler prosjektering, klimagassberegninger og dokumentasjon av nullutslippsbygninger (Zero Emission Buildings – ZEB). Per i dag fins det ingen allment akseptert definisjon av nullutslippsbygninger i Norge eller internasjonalt. Det norske forskningssentret ZEB har definert ulike ambisjonsnivåer for nullutslippsbygninger, som er beskrevet i denne anvisningen.

Anvisningen beskriver beregning av klimagassutslipp fra energibruk i driftsfasen og fra produksjon av materialer og produkter som inngår i bygningen. Videre gis det en kort beskrivelse av beregninger som inkluderer bygging og avhending.

Begreper og definisjoner som brukes om ulike typer energieffektive bygninger i Norge, er beskrevet i Byggdetaljer 473.003 Energieffektive bygninger. Begreper og definisjoner.

Denne anvisningen er basert på rapporten A Norwegian ZEB Definition Guideline [851].

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

August 2017 ISSN 2387-6328