Ventilasjon av boliger. Prinsipper

Byggforskserien

Desember 2017
552.301
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

552.301

Ventilasjon av boliger. Prinsipper

 

  Fig. v

Denne anvisningen beskriver prinsipper for boligventilasjon og gir eksempler på hvordan man kan beregne ventilasjonsbehovet i ulike boliger. Målgruppa er alle som ønsker informasjon om boligventilasjon, for eksempel prosjekterende, utførende og boligeiere. Detaljert behandling av balansert ventilasjon i småhus og leiligheter er gitt i Byggdetaljer 552.303 Balansert ventilasjon i småhus og 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter. Luftmengdebehov er gitt i Byggdetaljer 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2017 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Byggdetaljer

421.421 Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer 421.501 Termisk inneklima. Betingelser, tilrettelegging og målinger 421.503 Luftmengder i ventilasjonsanlegg. Krav og anbefalinger 421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 473.015 Dokumentasjon av passivhus og lavenergibygninger i henhold til NS 3700 og NS 3701 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt 473.103 Energikrav til boligbygninger ved energitiltak og omfordeling av varmetap 474.621 Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger 520.706 Sikring mot radon ved nybygging 552.135 Ildsteder og skorsteiner 552.303 Balansert ventilasjon i småhus 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter 552.331 Filtrering av luft i ventilasjonsanlegg 552.335 Prosjektering av energieffektive ventilasjonsanlegg 552.340 Varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg 552.360 Plassering av friskluftinntak og avkast for å minske forurensning

Byggforvaltning

752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess

Byggebransjens våtromsnorm

BVN 44.110 Ventilasjon av våtrom i boliger. Krav, anbefalinger og prinsipper BVN 44.120 Ventilasjon av våtrom i boliger. Dimensjoner på og utførelse av kanaler og ventiler

Tidligere utgaver

552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov (1994-2015) 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper (2015-2017) 552.304 Ventilasjon av småhus. Systemer og komponenter (1984-1994)