Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper

Byggforskserien

Juni 2016
552.323
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

552.323

Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper

Juni 2016

 

Fig. v

Fig. 01

Hovedprinsipper i et behovsstyrt anlegg (DCV). Figuren viser tilluftsdelen i et balansert anlegg. Prinsippet er tilsvarende for avtrekksdelen. Luftmengden i hvert rom reguleres av et DCV-spjeld etter et målt behov fra en sensor i rommet. Aggregatvifta regulerer luftmengden etter signal fra en styringsenhet. Regulering og systemoppbygning er ulik for forskjellige systemløsninger. Her får styringsenheten signal fra en trykkføler (konstanttrykkregulert anlegg).

 

Denne anvisningen omhandler behovsstyrt ventilasjon i yrkesbygninger. Anvisningen beskriver hva behovsstyrt ventilasjon er, hvordan ventilasjonen styres og hvilke fordeler man kan oppnå, se fig. 01. Videre gir anvisningen eksempler på mulige energibesparelser ved bruk av behovsstyrte anlegg.

Anvisningen er først og fremst rettet mot tiltakshavere (byggherrer), tekniske rådgivere, entreprenører og arkitekter som behøver en oversikt over temaet. For mer utfyllende veiledning, se 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering og 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering. For informasjon om behovsstyrt boligventilasjon, se Byggdetaljer 552.303 Balansert ventilasjon i småhus.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJuni 2016 ISSN 2387-6328