Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper

Byggforskserien

Juni 2016
552.323
Sist endret 30.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 18.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

552.323

Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Prinsipper

Juni 2016

 

Fig. v

Fig. 01

Hovedprinsipper i et behovsstyrt anlegg (DCV). Figuren viser tilluftsdelen i et balansert anlegg. Prinsippet er tilsvarende for avtrekksdelen. Luftmengden i hvert rom reguleres av et DCV-spjeld etter et målt behov fra en sensor i rommet. Aggregatvifta regulerer luftmengden etter signal fra en styringsenhet. Regulering og systemoppbygning er ulik for forskjellige systemløsninger. Her får styringsenheten signal fra en trykkføler (konstanttrykkregulert anlegg).

 

Denne anvisningen omhandler behovsstyrt ventilasjon i yrkesbygninger. Anvisningen beskriver hva behovsstyrt ventilasjon er, hvordan ventilasjonen styres og hvilke fordeler man kan oppnå, se fig. 01. Videre gir anvisningen eksempler på mulige energibesparelser ved bruk av behovsstyrte anlegg.

Anvisningen er først og fremst rettet mot tiltakshavere (byggherrer), tekniske rådgivere, entreprenører og arkitekter som behøver en oversikt over temaet. For mer utfyllende veiledning, se 552.324 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering og 552.325 Behovsstyrt ventilasjon (DCV). Systemløsninger og regulering. For informasjon om behovsstyrt boligventilasjon, se Byggdetaljer 552.303 Balansert ventilasjon i småhus.

 

Juni 2016 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggdetaljer
658,33 kr/mnd

Delserie Byggdetaljer

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn