Tilslagsmaterialer for betong

Byggforskserien

November 2012
572.115
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

572.115

Tilslagsmaterialer for betong

November 2012

 

Fig. v

Pukkverk med masseuttak i Osen i Sør-Trøndelag. Foto: NorStone

 

Denne anvisningen omhandler egenskaper for tilslagsmaterialer i betong. Den tar for seg naturlige tilslag fra løsmasser eller fra nedknust berg, samt lettilslag og resirkulert tilslag. Anvisningen omtaler kort hvilke tilslagsegenskaper for naturlig, knust og resirkulert tilslag som skal deklareres etter NS-EN 12620, og hvilke egenskaper som skal deklareres for lettilslag etter NS-EN 13055-1. Erklæring om samsvar er også kommentert.

Anvisningen henvender seg til beskrivende og utførende firmaer, samt materialprodusenter og -leverandører. Tilslagsmaterialets innvirkning på betongens egenskaper er behandlet i Byggdetaljer 520.024 Tilslagets innvirkning på betongens egenskaper.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2012 ISSN 2387-6328