Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder

Byggforskserien

Vår 2005
311.110
Printet av uinnlogget bruker 22.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.110

Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder

Vår 2005

Fig. v

 

Dette bladet tar for seg prinsippløsninger som reduserer klimapåkjenningene på bygninger og utearealer i værharde utbyggingsområder. Bladet viser eksempler på aktuelle tiltak i fem forskjellige landskapstyper. Det legger vekt på vernetiltak man må ta hensyn til ved arealdisponering og i bebyggelsesplan. I praksis må terreng- og klimaforholdene analyseres inngående på stedet. Vernetiltakene bør planlegges og eventuelt utføres før områdene blir bygd ut.

Kjennskap til vindens strømningsmønster er nødvendig for å finne gode løsninger for vern av områder, se Planløsning 311.109. Vind og solforhold rundt bygninger kan også simuleres ved numeriske beregninger, se pkt. 7.

Dimensjonering av bygningskonstruksjonene og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 



For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg inn



Vår 2005 ISSN 2387-6328