Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder

Byggforskserien

Vår 2005
311.110
Sist endret 05.06.2018
Printet av uinnlogget bruker 22.07.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.110

Arealdisponering og vernetiltak i værharde utbyggingsområder

Vår 2005

Fig. v

 

Dette bladet tar for seg prinsippløsninger som reduserer klimapåkjenningene på bygninger og utearealer i værharde utbyggingsområder. Bladet viser eksempler på aktuelle tiltak i fem forskjellige landskapstyper. Det legger vekt på vernetiltak man må ta hensyn til ved arealdisponering og i bebyggelsesplan. I praksis må terreng- og klimaforholdene analyseres inngående på stedet. Vernetiltakene bør planlegges og eventuelt utføres før områdene blir bygd ut.

Kjennskap til vindens strømningsmønster er nødvendig for å finne gode løsninger for vern av områder, se Planløsning 311.109. Vind og solforhold rundt bygninger kan også simuleres ved numeriske beregninger, se pkt. 7.

Dimensjonering av bygningskonstruksjonene og andre bygningstekniske forhold knyttet til vind- og snølaster, slagregn, overvannshåndtering og skred er behandlet i egne blad.

 

Vår 2005 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Planlegging
300,00 kr/mnd

Delserie Planlegging

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn