Søyler av armert betong. Dimensjonering

Byggforskserien

Mars 2012
520.234
Printet av uinnlogget bruker 23.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

520.234

Søyler av armert betong. Dimensjonering

Mars 2012

 

Fig. v

 

Denne anvisningen inneholder dimensjoneringstabeller for sirkulære og kvadratiske betongsøyler i pålitelighetsklasse RC1, det vil vanligvis si søyler i småhus med inntil tre etasjer. Anvisningen kan brukes til å dimensjonere søyler for bæring av betongdekkene i Byggdetaljer 522.874.

Anvisningen viser eksempler på lastberegning og bruk av dimensjoneringstabellene, og gir retningslinjer for armeringsføring.

Anvisningen omhandler søyler med knekklengder fra 2,5 m til 4,5 m, belastet med vertikallast og mindre eksentrisitetsmomenter. Tabell 24 oppgir søylenes dimensjonerende aksiallastkapasitet i ordinær bruddgrensetilstand. Anvisningen omhandler ikke dimensjonering for ulykkeslaster eller seismiske laster. Dimensjonering for brann omtales i Byggdetaljer 520.323.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innMars 2012 ISSN 2387-6328