Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer

Byggforskserien

November 2010
421.421
Printet av uinnlogget bruker 24.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

421.421

Grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivåer

November 2010

 

Fig. v

 

Denne anvisningen angir grenseverdier for lydnivåer utendørs og innendørs i nye og eksisterende bygninger. Grenseverdiene gjelder støy fra utendørs kilder, støy fra tekniske installasjoner i bygninger og støy fra aktiviteter i bygninger. Verdiene er dels hentet fra offentlig regelverk og dels gitt som SINTEF Byggforsks generelle anbefalinger. Anvisningen angir også grenseverdier og anbefalte verdier for etterklangstid i ulike typer rom. Prinsipiell framgangsmåte ved prosjektering av støyreduserende tiltak er også vist.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2010 ISSN 2387-6328