Frostsikring av vannførende installasjoner

Byggforskserien

Mars 2015
553.012
Printet av uinnlogget bruker 19.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

553.012

Frostsikring av vannførende installasjoner

 

  Fig. v

Fig. 12

Rør med isolasjon og varmekabel i garasjeanlegg

 

Denne anvisningen omhandler prosjektering og utførelse av innendørs vannførende installasjoner for å forhindre frostsprengning i nye bygninger. Med vannførende installasjoner menes i denne anvisningen vann- og avløpsinstallasjoner, vannbåret varme og sprinkleranlegg.

Frostsikringstiltak av vannførende installasjoner i eksisterende bygninger er omtalt i Byggforvaltning 753.012 Frostsprengning i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Mars 2015 ISSN 2387-6328