Byggforvaltning

Generelt
600.004 Byggforvaltning. Begreper og definisjoner
Bakgrunnsinformasjon
Arkitektur - bygningsvern
612.010 Stilarter i arkitekturen fram til etterkrigstiden - hovedtrekk og eksempler 612.011 Stilarter i arkitekturen etter 1945 612.012 Bygningsvern. Definisjoner, kulturminneverdier og råd om bygningspleie 612.015 Bygningsvern. Lover, aktører og støtteordninger 612.020 Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner 612.052 Eldre måleenheter 612.110 Tilbakeføring av bygningers utseende
Lover og forskrifter
614.014 Bygningslovgivning og byggebestemmelser fra første halvdel av 1800-tallet til 1930 614.016 Byggebestemmelser 1924–1996. Krav til utførelse 614.018 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for bad og andre våtrom 614.022 Eldre lover, forskrifter og anbefalinger for fundament, grunnmur og drenering
Administrasjon
Generelt
620.012 Forbedring av uteområder i bygårder og blokkbebyggelse 620.016 Større tiltak i eksisterende bygninger. Planlegging og gjennomføring 620.050 Skadevurdering og planlegging av rehabilitering av brannskadde bygninger
Organisering
622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 622.018 Oppgradering i boligselskaper. Beslutningsprosesser
Økonomi
624.010 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler
Dokumentasjon
626.102 Brannsikkerhet for bygninger i bruk 626.110 Mønster for drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon for yrkesbygg 626.121 Brukerhåndbok for yrkesbygg
Bygning generelt
Drift, vedlikehold, reparasjon, ombygging
Generelt
700.012 Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger
Beskrivelse
700.100 Inneklima i eksisterende boliger. Problemer og tiltak 700.105 Inneklimaproblemer i yrkesbygninger 700.110 Byggskader. Oversikt 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 700.125 Skader på bygninger fra rystelser. Forebygging 700.126 Flytting av bygninger - hele eller i store deler 700.127 Flytting av trehus ved demontering
Drift
700.203 Anskaffelse av renholdstjenester – Regelverk og prosess 700.204 Anskaffelse av renholdstjenester – Beskrivelser og krav i anbudsdokumenter 700.205 Anskaffelse av renholdstjenester – Evaluering av tilbud og avtaleinngåelse 700.207 Oppfølging av renhold og rengjøringskvalitet 700.209 Prinsipper for miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.210 Omstilling til et miljøbevisst renhold. «Beste Praksis Renhold» 700.211 Renholdsplanlegging 700.212 Renhold i skoler og barnehager 700.214 Renhold i sykehus og andre helseinstitusjoner 700.216 Renhold i bade- og svømmeanlegg 700.218 Renhold i boliger. Tilrettelegging og metoder 700.264 Systemer for energioppfølging
Vedlikehold
700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger
Ombygging
700.601 Eldre murgårder – planlegging av rehabilitering og oppgradering 700.603 Utvidelse og ombygging av småhus 700.610 Bygningslovgivningen ved etablering av selvstendig boenhet i eksisterende boligbygning 700.613 Ombygging av eldre loft til bolig 700.620 Brannsikring av eldre, tett trehusbebyggelse
Riving
700.802 Miljøkartlegging og miljøsanering ved riving og ombygging 700.803 Ombrukskartlegging av bygninger 700.804 Planlegging av rivearbeider 700.806 Gjennomføring av rivearbeider
Innemiljø
Drift
701.266 Energisparende tiltak i boliger
Reparasjon
701.401 Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsekvenser for inneklimaet
Gjenbruk
701.706 Tiltak mot radon i eksisterende bygninger
Tomt - byggegrunn
Grunnforhold
711.401 Grunnforhold. Skader på småhus
Bygningskonstruksjoner
Generelt
Generelt
720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse 720.082 Råte- og fargeskadesopp. Skadetyper og utbedring 720.085 Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader
Beskrivelse
720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring
Drift
Brann
720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.311 Brannteknisk utbedring av bygninger med kaldt loft 720.315 Brannteknisk utbedring av murgårder fra perioden 1870-1940
Reparasjon
720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 720.423 Mekanisk reparasjon av betong 720.425 Reparasjon av riss og sprekker i betongkonstruksjoner 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong
Ombygging
720.605 Hulltaking i vegger og etasjeskillere/dekker 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse
Gjenbruk
720.712 Treforbindelser i eldre konstruksjoner
Fundament
721.111 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Metoder og materialer 721.112 Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 721.305 Bygging på kulturlag i middelalderbyene
Golv - etasjeskiller
722.117 Skader på industrigolv av betong. Årsaker og utbedring 722.310 Trebjelkelag i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.311 Gulv på grunnen og etasjeskillere av stål og betong i eldre boligbygninger. Metoder og materialer 722.506 Etterisolering av etasjeskillere over kjeller og kryperom 722.512 Forbedring av lydisolasjonen for etasjeskillere av tre i boliger 722.524 Forbedring av lydisolasjonen i tunge etasjeskillere 722.525 Knirk i golv. Årsaker og utbedringsmetoder 722.528 Forbedring av stivhet i trebjelkelag
Yttervegg
723.105 Boligblokker. Modernisering og utbedring av fasader 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 723.304 Eldre laftede vegger. Metoder og materialer 723.305 Eldre vegger av reisverk. Metoder og materialer 723.306 Eldre vegger av bindingsverk. Metoder og materialer 723.308 Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer 723.312 Etterisolering av betongvegger 723.314 Etterisolering av murvegger 723.315 Etterforankring av skallmurvegger og murte forblendinger 723.321 Sulfatskader i murverk av lettklinkerblokker. Påvisning og utbedring 723.321E Sulphate damage in lightweight aggregate (LWA) block walls. Identification and repair 723.511 Etterisolering av yttervegger av tre 723.531 Kartlegging og forbedring av lydisolasjonen i yttervegger 723.638 Utskifting av vinduer
Innervegg
724.523 Forbedring av lydisolasjonen for innervegger
Tak
725.012 Bærekonstruksjoner av tre for tak i eldre boligbygninger 725.115 Oppfôret tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 725.403 Etterisolering av tretak 725.560 Nye brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak
Balkonger
726.605 Balkonger. Utbedring, utvidelse og utskifting 726.608 Innglassingssystemer for eksisterende balkong i boligbygninger
Konstruksjoner – Rom
727.113 Ombygging og innredning av kjeller til boligrom 727.115 Senking av golv i eksisterende kjeller og kryperom 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.304 Forbedring av lydforhold i undervisningslokaler, barnehager og lokaler for skolefritidsordning 727.305 Forbedring av lydisolering med rom i rom-løsninger 727.602 Planlegging av nye våtrom i boliger 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 727.826 Utbedring og ombygging av baderom i boliger
Komponenter til bygningskonstruksjoner
Yttervegger
733.109 Forbedring av lydisolasjonen til eksisterende vinduer 733.161 Eldre vinduer. Vindusformer og materialer 733.162 Utbedring av eldre trevinduer 733.301 Vedlikehold av vinduer og ytterdører
Innervegger
734.503 Brannteknisk forbedring av gamle trefyllingsdører
Overflater
Generelt
740.111 Kondens på kalde overflater. Årsaker og tiltak 740.112 Heksesot. Årsaker, påvisning og tiltak 740.215 Skader på innvendige flislagte gulv. Årsaker og utbedring 740.218 Renhold av inventar- og innredningsoverflater. Midler og metoder 740.219 Rengjøring av overflater og gjenstander i verneverdige bygninger
Belegg - Golv, trapp o.a.
741.111 Skader på golv med golvavrettingsmasser. Årsaker og utbedring 741.203 Renhold av teppegolv. Midler og metoder 741.204 Renhold av myke, halvharde og harde golv. Midler og metoder 741.301 Vedlikehold av parkett- og bordgolv 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder
Yttervegg
742.111 Eldre, utvendig bordkledning. Profiler og utførelse 742.240 Tilsmussing av fasader 742.241 Fasaderengjøring 742.243 Graffiti. Fjerning og forebygging 742.245 Fjerning av maling fra fasader 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.303 Ettersyn av murte fasader 742.304 Ettersyn av pussede fasader 742.641 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Materialbruk og fargesetting 742.642 Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling 742.663 Maling av pussede fasader på eksisterende bygninger 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer
Innervegg
743.110 Eldre trepanel. Profiler, utbedring, utskifting 743.113 Eldre lister. Materialer, utbedring og overflatebehandling
Taktekking
744.103 Taktekning av tegl- og betongtakstein, skifer, bordtak, kavletak og takspon på eldre bygninger 744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og omtekking 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter 744.803 Tradisjonelle torvtak
Installasjoner
Heis
751.306 Trappeheiser og løfteplattformer
Ventilasjon- og varmeanlegg
752.130 Demontering og gjenoppbygging av eldre ildsteder 752.135 Eldre regler for ildsteder og skorsteiner 752.207 Drift og vedlikehold av varmtvannssentraler, distribusjonsnett og varmeanlegg 752.215 Balansert ventilasjon i boliger. Drift og vedlikehold 752.250 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøringsbehov 752.251 Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger 752.604 Utforming av utvendige komponenter ved ettermontering av tekniske anlegg
Sanitæranlegg
753.012 Frostsprenging i vannførende installasjoner. Årsaker og tiltak 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern 753.211 Drift og vedlikehold av sanitærinstallasjoner 753.425 Reparasjon og utbedring av avløpsrør i bygninger
Byggevarer og materialer
Generelt
770.006 Eldre byggevarer. Trelast, trevarer, kledningsplater, rullprodukter og belegg 770.007 Eldre byggevarer. Sement, betong, betongprodukter, mørtler, naturstein og keramiske produkter 770.008 Eldre byggevarer. Varmeisolasjonsprodukter, metallvarer og glass 770.111 Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk
Materialer med spesiell funksjon
773.340 Asbest i bygninger. Forekomst og påvisning 773.341 Asbestsanering