Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall

Byggforskserien

Desember 2013
520.401
Printet av uinnlogget bruker 19.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

520.401

Lufttetting av bygninger. Framgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall

Utgitt i samarbeid med
Enova

 

  Fig. v

Fig. 11

Prinsipp for kontinuerlig sperresjikt i klimaskjerm. Blå farge viser vindsperresjiktet og rød farge viser dampsperresjiktet. Konstruksjonen må være vindtett og damptett med egnede materialer.

 

Denne anvisningen viser framgangsmåte for å oppnå en lufttett bygning med lavt lekkasjetall. Anvisningen beskriver plassering av ansvar for å nå lavt lekkasjetall, hvilke krav man bør formulere ved programmering, byggestart og utførelse, og gir eksempler på sjekklister for hver fase [751]. Oppfølging og måling av lufttetthet er også omtalt.

Trykkmetoden for å måle bygningers luftlekkasje er omtalt i Byggforvaltning 720.035 Måling av bygningers luftlekkasje. Trykkmetoden.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2013 ISSN 2387-6328