Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging

Byggforskserien

Vår 1999
312.325
Printet av uinnlogget bruker 24.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

312.325

Kriminalitetsforebygging i fysisk planlegging

Vår 1999

 

Fig. v

 

Bladet behandler fysiske løsninger som metode for å redusere risiko for innbrudd, ran, hærverk og overfall når ny bebyggelse skal planlegges eller eksisterende områder skal utvikles. Metodene gjelder plassering og utforming av bygninger, veger, parkeringsplasser og uteoppholdsarealer. Tiltak som overvåkingssystemer, vakthold, porter og låser, blir ikke behandlet.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 1999 ISSN 2387-6328