Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger

Byggforskserien

Juni 2016
473.104
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

473.104

Energikrav til fritidsboliger generelt og boligbygninger med laftede yttervegger

Juni 2016

 

Fig. v

 

Denne anvisningen omhandler energikrav til fritidsboliger generelt og til boligbygninger med laftede yttervegger – både ordinære boliger og fritidsboliger. Anvisningen forklarer og gir eksempler på konstruksjoner som oppfyller energikrav i henhold til byggteknisk forskrift, gjeldende fra 1. januar 2016.

Fritidsboliger over 150 m2 oppvarmet BRA uten laftede yttervegger behandles som ordinære boligbygninger. En oversikt over samtlige energikrav til bygninger er gitt i Byggdetaljer 473.101 Energikrav til bygninger. Oversikt.

For byggesøknader som kommunen mottar før 1. januar 2017, gjelder en overgangsordning der tiltakshaveren kan velge å bruke nytt eller tidligere regelsett. Energikrav etter tidligere regelsett i byggteknisk forskrift, gjeldende fra 1. juli 2010, er beskrevet i Byggdetaljer 471.018 Generelle energikrav til bygninger. Krav til energieffektivitet ved energitiltak, 471.023 Omfordeling av varmetap ved fravik av krav til energitiltak, 471.024 Krav til energieffektivitet ved energirammer (totalt netto energibehov) og 471.025 Energikrav til boligbygninger med laftede yttervegger og fritidsboliger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJuni 2016 ISSN 2387-6328