Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen

Byggforskserien

November 2016
240.005
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

240.005

Lover og regler for bygge- og anleggsnæringen

 

  Fig. v

Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen gir oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som man må ta hensyn til ved planlegging og utførelse av byggearbeider.

I tillegg omtaler anvisningen hvordan Norsk Standard og Byggforskserien utfyller bestemmelsene. Den beskriver også godkjennings- og kontrollordningene for byggevarer.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

November 2016 ISSN 2387-6328