Varemottak

Byggforskserien

Februar 2015
379.413
Printet av uinnlogget bruker 23.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

379.413

Varemottak

Februar 2015

 

Fig. v

NAV Viken, Sannergata 2, Oslo. Arkitekt: Siv.ark. MNAL Helge Torjuul-Sørensen. Foto: SINTEF Byggforsk

Et godt utformet varemottak har:

– en utforming som føyer seg inn i bygningens øvrige arkitektur

– ryggekant for å unngå kollisjon med bygningen

– tilfredsstillende takoverdekning

– overgangslem innfelt i lasterampa, med plass under for bilens løftelem

– løftebord nedfelt i bakken (inne i hjørnet til venstre)

– hensiktsmessig plassert trapp med rekkverk

– dør beregnet for personer ved siden av porten

– plass til konteiner

– lademulighet for truck

– god visuell kontakt mellom inne- og uteområder

 

Denne anvisningen omhandler planlegging av atkomst, plassering og utforming av varemottak. Med varemottak menes plass for:

– oppstilling og manøvrering av bil eller eventuell annet kjøretøy

– rampe og annen innretning for lasting og lossing av varer inklusive porter, sluser o.l.

– korttidslagring av varer

– avfallshåndtering i forbindelse med varelevering

Anvisningen tar også for seg spesielle hensyn knyttet til næringsmidler.

Formålet med anvisningen er å sikre hensiktsmessige og forsvarlige forhold for vareleveringen både i nye prosjekter og ved ombygging. For forklaring av begreper, se [841] og [842].

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2015 ISSN 2387-6328