Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering

Byggforskserien

Vår 2006
721.112
Printet av uinnlogget bruker 19.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

721.112

Eldre bygningsfundamenter og grunnmurer. Utbedring og refundamentering

Vår 2006

 

Fig. v

Nationalteatret i Oslo var opprinnelig fundamentert på svevende trepeler med en overliggende betongplate. Varierende dybder til fjell har gitt store, ujevne setninger. Bygningen måtte refundamenteres med peler til fjell før byggingen av fellestunnelen for NSB og Oslo Sporveier.

 

Dette bladet gir en oversikt over forskjellige metoder som kan være aktuelle ved utbedring av eldre bygningsfundamenter eller refundamentering av bygninger. Bladet behandler ikke permanent eller midlertidig sikring av fundamentering i nabobebyggelsen i forbindelse med nybygging.

I Byggforvaltning 721.111 er det gitt en nærmere beskrivelse av hvordan fundamenter og grunnmurer ble utført i eldre bygninger.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2006 ISSN 2387-6328