Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker

Byggforskserien

November 2010
241.212
Printet av uinnlogget bruker 22.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

241.212

Samhandling med arkeologer i utbyggingssaker

November 2010

 

Fig. v

Arkeologiske kulturminner framkommer der mennesker har ferdes tidligere. Foto: Norsk Sjøfartsmuseum

 

Denne anvisningen gir informasjon om og anbefalinger til administrative og praktiske rutiner for utbyggingsprosjekter som kommer i berøring med arkeologiske kulturminner. Anvisningen fokuserer på samhandlingen mellom bygge- og anleggsprosjekter og arkeologiske undersøkelser.

Hensikten med anvisningen er å bidra til bedre samhandlingsrutiner mellom arkeologisk sektor og bygge- og anleggssektoren. Et godt samarbeid bidrar til å redusere usikkerhet og kostnader knyttet til arkeologiske undersøkelser som må finansieres av tiltakshaver, til bedre prosjektstyring og til bedre ivaretakelse av kulturarven.

Planlegging 241.211 gir en introduksjon til faget arkeologi for byggenæringens aktører.

 



For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg inn



November 2010 ISSN 2387-6328