Balansert ventilasjon av leiligheter

Byggforskserien

Desember 2017
552.305
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

552.305

Balansert ventilasjon av leiligheter

  Fig. v

Denne anvisningen omhandler balansert ventilasjon med varmegjenvinning i leilighetsbygninger og den delen av et kombinasjonsbygg som omfatter leiligheter.

Anvisningen behandler både utforming av individuelle anlegg som dekker én leilighet og sentrale anlegg som dekker flere leiligheter. Fordeler og ulemper med individuelle og sentrale anlegg er også omtalt.

Målgruppa er rådgivere, entreprenører, leverandører og boligsameier eller andelslag som er involvert i planlegging, bestilling, utførelse eller kontroll av ventilasjonsanlegg.

For mer generell informasjon om krav til ventilasjon av boliger, se Byggdetaljer 552.301 Ventilasjon av boliger. Prinsipper og 552.303 Balansert ventilasjon i småhus.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2017 ISSN 2387-6328