Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

Byggforskserien

Høst 2005
525.107
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

525.107

Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet

 

  Fig. v

Fig. 01 a–c

Takkonstruksjon med oppholdsrom på deler av loftet

a. Isolerte, ikke luftede loftsrom med all lufting i luftespalten mellom taktekningen og undertaket. Ingen isolasjon i kneveggen

Isolerte, ikke luftede loftsrom med all lufting i luftespalten mellom taktekningen og undertaket. Noe isolasjon i kneveggen

c. Uisolerte, luftede loftsrom med luftgjennomstrømning gjennom loftsrommene

 

Dette bladet beskriver konstruksjonsoppbygging og detaljer for skrå tretak med oppholdsrom i deler av loftet. Bladet viser to alternative løsninger for kneloft. Den ene løsningen omfatter isolerte, ikke luftede loftsrom med all lufting gjennom en luftespalte mellom taktekningen og undertaket, se fig. 01 a og b. Den andre løsningen er tradisjonelt uisolerte, luftede loftsrom med luftstrømning gjennom selve kneloftet, se fig. 01 c.

Løsningene gjelder spesielt for tak med bærekonstruksjon av prefabrikkerte loftromstakstoler, det vil si A-takstoler, men også sperretak med ikke-bærende knevegger er omtalt. Bladet behandler luft- og damptetting, varmeisolering, vindtetting, undertak og lufting. Bærekonstruksjon og tekning er omtalt i egne blad i Byggdetaljer gruppe 525 og 544.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Høst 2005 ISSN 2387-6328