Forebygging av statisk elektrisitet

Byggforskserien

Vår 2003
540.222
Printet av uinnlogget bruker 26.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

540.222

Forebygging av statisk elektrisitet

Vår 2003

 

Fig. v

Fig. 253

System for å måle personoppladning i V med elektrometer

 

Dette bladet beskriver hvordan problemer med statisk elektrisitet kan reduseres eller forebygges, med hovedvekt på golvbelegg. Det gir også orientering om målemetoder for å kontrollere om materialer og utstyr medfører risiko for oppbygging av statisk elektrisitet.

Bladet behandler i første rekke de problemene som oppstår på grunn av oppladning av personer. Vansker forbundet med oppladning av faste stoffer eller væsker i produksjonsprosesser er ikke berørt.

Årsaker til at statisk elektrisitet oppstår og hvilke konsekvenser slik opplading kan få, er behandlet i Byggdetaljer 421.630.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2003 ISSN 2387-6328