Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler

Byggforskserien

Mars 2018
700.305
Printet av uinnlogget bruker 19.07.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

700.305

Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler

Mars 2018

Denne anvisningen beskriver metode for å gjennomføre tilstandsanalyse av bygninger og gir anbefalinger for hvordan tilstandsanalyse kan brukes. Anvisningen legger spesiell vekt på avklaring av formål og planlegging av analysen. Videre gis det en oversikt over hvor i Byggforskserien man finner beskrivelser av skadeutsatte konstruksjoner.

Målgruppa er først og fremst eiere og forvaltere av yrkesbygninger og boligselskaper som har behov for informasjon om bygningenes tilstand, samt de som utfører tilstandsanalyser i slike bygninger. Anvisningen kan også brukes ved tilstandsanalyse av boliger, men omtaler ikke tilstandsanalyse av bolig ved salg. Tilstandsanalyse av tekniske installasjoner som elektriske anlegg, VVS-anlegg og heiser kan inngå i tilstandsanalyse, men er ikke omtalt i detalj.

  Fig. vFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innMars 2018 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Byggdetaljer

474.642 Termografering av bygninger

Byggforvaltning

622.017 Utbedring og ombygging i boligselskaper 700.117 Undersøkelse av fuktskader i bygninger 700.303 Planlegging av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler 700.310 Data for dokumentasjon og styring av utskiftings- og utviklingsarbeider i bygninger 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 700.330 Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger 711.401 Grunnforhold. Skader på småhus 720.111 Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.114 Betongkonstruksjoner i driftsbygninger. Skader og utbedring 720.115 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Registrering og vurdering 720.116 Tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Bildekatalog, symptomliste og typiske skadesteder 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse 720.415 Skader i tilknytning til beslag mot nedbør. Årsaker og utbedring 720.612 Oppbygning av konstruksjoner. Kartlegging og undersøkelse 721.211 Fuktskader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder 722.403 Skader på betongdekker i garasjeanlegg 723.235 Murte fasader. Skader og utbedringsalternativer 725.116 Utbedring av skader i skrå tretak uten kaldt loft 725.117 Utbedring av skader i skrå tretak med kaldt loft 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring 725.121 Skader på terrasser over oppvarmede rom. Årsaker og utbedring 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 740.215 Skader på innvendig flisbelegg. Årsaker og utbedring 741.401 Skader på myke og halvharde golvbelegg. Årsaker og utbedringsmetoder 741.402 Skader på parkett- og bordgolv. Årsaker og utbedringsmetoder 742.301 Vedlikehold av utvendig trekledning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt 742.864 Fasadepuss. Skader og utbedringsalternativer 744.202 Skader på profilerte takplater og båndtekning. Årsaker og utbedringsmåter 752.410 Skader på skorsteiner. Årsaker og utbedring

Tidligere utgaver

700.305 Tilstandsanalyse som grunnlag for vedlikeholdsplan (1994-2018)