Forhåndskonferanse for byggetiltak

Byggforskserien

November 2016
241.011
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

241.011

Forhåndskonferanse for byggetiltak

 

  Fig. v

En forhåndskonferanse kan avklare mange forhold i starten av en byggesak.

 

Denne anvisningen forklarer hva en forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen er og hvordan den kan gjennomføres. Anvisningen beskriver hva som er hensikten med forhåndskonferansen, hvordan den kan forberedes og hvem som deltar. Videre gir den forslag til punkter som bør avklares. Eksempler er krav til søknad og bestemmelser som kan virke inn på tiltaket. Se også Planlegging 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

November 2016 ISSN 2387-6328