Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger

Byggforskserien

Februar 2017
770.111
Printet av uinnlogget bruker 21.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

770.111

Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger

 

  Fig. v

Vardøhus festning. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen informerer om mur- og pussmørtler til utbedring og reparasjon av eldre murbygninger. Anvisningen gir retningslinjer for valg av mørtelsammensetning, prøvetaking av eksisterende mørtler, planlegging og utførelse. Kalkmørtler er viet spesiell oppmerksomhet. Anvisningen er derfor særlig aktuell ved utbedring og reparasjon av bygninger murt opp og pusset med kalkrik mørtel. De grunnleggende prinsippene for mørtelvalg gjelder imidlertid all murbebyggelse. Det er lagt vekt på utvendige arbeider. Innvendige konstruksjoner og flater stiller ikke krav til klimabestandighet, men kravene til samvirke mellom mørtel og underlag er de samme.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Februar 2017 ISSN 2387-6328