Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger

Byggforskserien

Februar 2017
770.111
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

770.111

Mørtler for utbedring og reparasjon av eldre murbygninger

Februar 2017

 

Fig. v

Vardøhus festning. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen informerer om mur- og pussmørtler til utbedring og reparasjon av eldre murbygninger. Anvisningen gir retningslinjer for valg av mørtelsammensetning, prøvetaking av eksisterende mørtler, planlegging og utførelse. Kalkmørtler er viet spesiell oppmerksomhet. Anvisningen er derfor særlig aktuell ved utbedring og reparasjon av bygninger murt opp og pusset med kalkrik mørtel. De grunnleggende prinsippene for mørtelvalg gjelder imidlertid all murbebyggelse. Det er lagt vekt på utvendige arbeider. Innvendige konstruksjoner og flater stiller ikke krav til klimabestandighet, men kravene til samvirke mellom mørtel og underlag er de samme.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2017 ISSN 2387-6328