Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud

Byggforskserien

Vår 2007
330.118
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

330.118

Boliger med fleksibilitet, fellesskapsløsninger og servicetilbud

Vår 2007

 

Fig. v

 

Dette bladet gir en oversikt over ulike løsninger og driftsmodeller for boliger med fellesarealer, samvirke og servicetilbud i nær tilknytning til boligen. Bladet beskriver:

– fleksible boliger

– bofellesskap

– boliger bygd i privat regi med ansatt personale

– spleiselag der beboere og kommunen sammen har finansiert etablering og drift av felleslokaler og servicetilbud.

Bladet omhandler ikke institusjoner og kollektiver (felleshusholdninger), men viser eksempler på felleslokaler og service knyttet til sykehjem eller kommunale bo- og servicesentre. Bladet fokuserer på driften av fellesanleggene. Det gir i tillegg en historisk oversikt over ulike typer boliger med fellesareal og serviceanlegg.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2007 ISSN 2387-6328