Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk

Byggforskserien

Januar 2011
471.044
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

471.044

Vindlaster på bygninger. Forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk

Januar 2011

 

Fig. v

 

Denne anvisningen beskriver en forenklet beregning av vindkasthastighetstrykk, qp, i henhold til veiledning gitt i nasjonalt tillegg NA til NS-EN 1991-1-4, og gjelder for småhus med mønehøyde inntil 10 meter.

Et eksempel på å bestemme vindkasthastighetstrykket ut fra en bestemt bygning og beliggenhet vises i slutten av anvisningen.

Vindkasthastighetstrykk beregnet etter denne anvisningen kan benyttes til beregning av vindlaster etter NS-EN 1991-1-4 + NA. Beregningene kan også benyttes direkte i Byggdetaljer 520.241 og 520.243 som omhandler vindforankring og vindavstivning av henholdsvis småhus av tre og lette trebygninger.

For bestemmelse av vindlaster generelt og mer detaljert beregning av vindkasthastighetstrykket, se Byggdetaljer 471.043.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJanuar 2011 ISSN 2387-6328