Fukt i bygninger. Teorigrunnlag

Byggforskserien

Juni 2018
421.132
Printet av uinnlogget bruker 18.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

421.132

Fukt i bygninger. Teorigrunnlag

Juni 2018

Denne anvisningen gir en kort innføring i fuktteori. Hensikten er å gi et grunnlag for å utforme konstruksjoner med tilfredsstillende beskyttelse mot fuktskader. Anvisningen tar for seg:

– fukt i uteluft, inneluft og materialer

– sentrale definisjoner for luftfuktighet som vanndampinnhold, metningsinnhold, kritisk fuktnivå og absolutt fuktinnhold

– fukttransport i materialer og konstruksjoner

– hjelpemidler som luftfuktighetsdiagram (Mollier-diagram) og beregninger for å finne blant annet duggpunkt, kondensmengde og vanndampinnhold

– bruk av sorpsjonskurver for å finne opptak og innhold av fukt i luft og byggematerialer

– dataprogrammer som beregner og tolker fuktinnhold

Transport av vann i væskefase er omtalt, men ikke behandlet. For mer detaljert teori og beregninger, se [841].

Fig. v

Vanlige fuktkilder og -transportformer

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJuni 2018 ISSN 2387-6328