Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre

Byggforskserien

November 2016
241.013
Printet av uinnlogget bruker 20.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

241.013

Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre

November 2016

 

Fig. v

 

Denne anvisningen gir oversikt over de tiltakene som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre. Det gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige tiltak og driftsbygninger i landbruket. Regelverket kaller denne søknadsformen for «søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver».

Anvisningen gjennomgår vilkår for tiltakene, tiltakshavers ansvar, saksbehandling, krav til dokumentasjon, samt klageadgang og mulige sanksjoner.

Tiltakshaveren har alt ansvar for at samtlige byggeregler blir fulgt og for at sikkerheten blir ivaretatt. I mange tilfeller lønner det seg å bruke fagfolk til prosjektering og utførelse, selv om tiltakshaveren har lov til å gjøre det selv.

Vanlige byggesaker er omtalt i Planlegging 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker. Se eventuelt Planlegging 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2016 ISSN 2387-6328