Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre

Byggforskserien

November 2016
241.013
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

241.013

Tiltak som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen gir oversikt over de tiltakene som tiltakshaver selv kan søke om, prosjektere og utføre. Det gjelder mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige tiltak og driftsbygninger i landbruket. Regelverket kaller denne søknadsformen for «søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver».

Anvisningen gjennomgår vilkår for tiltakene, tiltakshavers ansvar, saksbehandling, krav til dokumentasjon, samt klageadgang og mulige sanksjoner.

Tiltakshaveren har alt ansvar for at samtlige byggeregler blir fulgt og for at sikkerheten blir ivaretatt. I mange tilfeller lønner det seg å bruke fagfolk til prosjektering og utførelse, selv om tiltakshaveren har lov til å gjøre det selv.

Vanlige byggesaker er omtalt i Planlegging 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker. Se eventuelt Planlegging 241.012 Mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

November 2016 ISSN 2387-6328