Byggskader. Oversikt

Byggforskserien

September 2010
700.110
Printet av uinnlogget bruker 26.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

700.110

Byggskader. Oversikt

September 2010

Utgitt i samarbeid med
Byggekostnadsprogrammet

 

Fig. v

Fig. 1

Modell som viser inndeling av skader på bygg, basert på [825]

 

Denne anvisningen gir oversikt over de vanligste prosessforårsakede byggskadene og hvor de oppstår i bygningen. Utbedring behandles ikke, men er nærmere omtalt i andre anvisninger i Byggforskserien og annen litteratur. Ulike byggskadebegrep er definert i pkt. 03 og 1. Omfang av kostnader knyttet til byggskader i Norge er diskutert under pkt. 2, mens SINTEF Byggforsks byggskadearkiv er beskrevet under pkt. 3. Punkt 4 tar for seg skadekilder, pkt. 5 viser fordelingen av prosessforårsakede byggskader og pkt. 6 omhandler de vanligste prosessforårsakede skadene i de ulike bygningsdelene. Punkt 7 omtaler kort prosessrelaterte tiltak mot byggskader.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innSeptember 2010 ISSN 2387-6328