Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger

Byggforskserien

Oktober 2008
544.204
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

544.204

Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger

Oktober 2008

 

Fig. v

Fig. 1

Eksempel på beskyttelse av takbelegg med en ekstra bane farget takbelegget som markerer gangbanen fra utgangsdør til eventuelle tekniske installasjoner på tak eller annet som krever regelmessig ettersyn. Sørg også for nødvendig sikring av takkanter.

 

Anvisningen omhandler detaljløsninger for tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Detaljløsningene viser overganger på steder hvor takbelegg slutter inn mot andre konstruksjoner. Det kan være ved takavslutninger eller mot tilstøtende vegger, dilatasjonsfuger, sluk eller forskjellige typer gjennomføringer. Anvisningen omhandler i hovedsak detaljløsninger for kompakte, flate tak, men også noen detaljløsninger for luftede skråtak. Figurene viser rettvendte tak med mekanisk festet takbelegg. Detaljer som inntekning av gjennomføringer eller avslutninger mot tilstøtende vegger følger imidlertid de samme prinsippene også for omvendte tak. Detaljer for tak tekket med folie eller asfalttakbelegg belastet med singel er vist i Byggdetaljer 544.202 og 544.203.

Figurene i anvisningen viser utførelse med bruk av ubrennbar og/eller brennbar isolasjon, men uten å gå inn på alle alternativer. For mer informasjon om brannteknisk riktig bruk av brennbar og ubrennbar isolasjon, se Byggdetaljer 520.339 og [821].

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innOktober 2008 ISSN 2387-6328