Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning

Byggforskserien

November 2013
342.110
Printet av uinnlogget bruker 20.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

342.110

Utforming av barnehager. Eksempler på planløsning

November 2013

 

Fig. v

Felles kjøkken og spiseplasser i Kladden barnehage utenfor Bergen. Arkitekt: Molden Arkitekter. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen omhandler planløsning av barnehager. Den tar for seg sammenheng mellom pedagogikk og fysisk utforming i planleggingen, arealprogrammering, organisering av rom og arealer, og viser eksempler på ulike organisasjonsformer og løsninger.

Materialbruk, estetikk, universell utforming, sikkerhet og energi og miljø er nærmere omtalt i Planlegging 342.107 Barnehager. Planlegging og utforming og i [951, 952]. Om hensyn til renhold ved materialvalg og utforming, se Planlegging 379.243 Tilrettelegging for rasjonelt renhold og Byggforvaltning 700.212 Renhold i skoler og barnehager. Ventilasjon og inneklima er behandlet i Byggdetaljer 552.312 Ventilasjon og inneklima i barnehager.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2013 ISSN 2387-6328