Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke

Byggforskserien

Oktober 2019
523.733
Printet av uinnlogget bruker 27.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

523.733

Fuktsikre dørterskler til balkonger og svalganger med betongdekke

Oktober 2019

Denne anvisningen viser prinsipper og løsninger for dørterskler til balkonger og svalganger i bygninger med betongdekker. Anvisningen gir eksempler på terskelløsninger som ivaretar både fuktsikkerhet og trinnfrihet for ulike typer bærekonstruksjoner.

Dører til balkonger og svalganger skal ha trinnfrie terskler der det er krav om universell utforming eller tilgjengelig boenhet, se Planlegging 330.205. Det er utfordrende å ivareta fuktsikkerheten med så lave terskler.

Anvisningen beskriver blant annet:

– prinsipper for fuktsikring

– fall og avrenning

– tettesjikt med membranoppkant ved terskel

– renne ved yttervegg

Se Planlegging 361.501 for utforming av balkonger og Planlegging 323.111 for utforming av svalganger. Detaljløsninger for terrasser på betongdekker er vist i Byggdetaljer 525.304 og 525.306.

Fig. v

Eksempel på fuktsikker terskelløsning for balkong eller svalgang med opphengt bærekonstruksjon og med renne ved ytterveggFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innOktober 2019 ISSN 2387-6328