Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger

Byggforskserien

April 2017
553.116
Printet av uinnlogget bruker 21.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

553.116

Dimensjonering av rør for tappevann i bygninger

 

  Fig. v

 

Denne anvisningen gir retningslinjer for dimensjonering av alle typer rør for tappevann i bygninger, inkludert stikkledninger. Anvisningen følger reglene i NS 3055 og beskriver henholdsvis trykktapsdimensjonering og forenklet dimensjonering.

Dimensjonering av rør for vann til brannslokking eller sprinkleranlegg er ikke omtalt. Materialer, utførelse og montering er behandlet i Byggdetaljer 553.117 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning og 553.119 Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

April 2017 ISSN 2387-6328