Byggevarer og materialer

Generelt
Formvarer
Generelt
Naturstein
Støpt byggestein
Metallvarer
Trelast
Plast, gummi, bituminøse materialer/varer
Glass
Mengdevarer
Tilslags- og fyllmaterialer
Kalk, sement, betongmørtler
Materialer med spesiell funksjon
Festemidler, fugematerialer
Beskyttende materialer
Isolerende materialer