Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng

Byggforskserien

Oktober 2014
523.133
Printet av uinnlogget bruker 22.09.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

523.133

Murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng

 

  Fig. v

Fig. 11

Murt yttervegg av isolasjonsblokker mot terreng

 

Denne anvisningen omhandler murte yttervegger av lettklinkerblokker mot terreng. Anvisningen gjelder for vegger i småhus med vegghøyde i underetasjen opptil 2,6 m. Den tar for seg prosjektering, utførelse og overflatebehandling. Data for varmeisolasjonsevne og dimensjonerende kapasitet må innhentes fra blokkleverandøren.

Drenering og fuktsikring av bygningsdeler mot terreng er behandlet i Byggdetaljer 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger. Murte vegger av lettklinkerblokker over terreng er omtalt i Byggdetaljer 523.242 Murte yttervegger av lettklinkerblokker.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Oktober 2014 ISSN 2387-6328