Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk

Byggforskserien

Februar 2017
770.115
Sist endret 29.05.2018
Printet av uinnlogget bruker 16.06.2024 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

770.115

Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk

Februar 2017

 

Fig. v

Fig. 22 a

Leirmurt skorstein. Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen omhandler ubrent leire brukt som byggemateriale. Hovedfokus er natursteinsmuring og pussing med leirmørtel, men andre bruksområder er også nevnt. Hensikten er å dokumentere og formidle kunnskap som fremdeles fins om bruk av ubrent leire som byggemateriale, til nytte ved vedlikehold og restaurering av eldre bygninger.

Utførelse av vegger murt med kubber eller knubber av tre er detaljert beskrevet i Byggforvaltning 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer, mens Byggforvaltning 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer omhandler utførelse av vegger av stampet jord eller jordblokker.

Det fins en rekke lokale tradisjoner for bruk av leire til bygging, som ikke er behandlet i Byggforskserien. Mer informasjon om leire som byggematerialer er gitt i [641]–[647].

 

Februar 2017 ISSN 2387-6328For å lese mer må du kjøpe tilgang.

BFS
1253,25 kr/mnd

Byggforskserien komplett

Delserie Byggforvaltning
300,00 kr/mnd

Delserie Byggforvaltning

Enkeltanvisning
kr 280,00 for 12 mnd.

Enkeltanvisning

Alle abonnement faktureres 12 måneder forskuddsvis.

Se alle priser her

Andre abonnement

Prøveabonnement
Gratis

Prøveabonnement

Studentabonnement
fra kr 349,00

Studentabonnement


Les mer om Byggforskserien

Allerede abonnent?   Logg inn