Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger

Byggforskserien

Vår 2003
700.330
Printet av uinnlogget bruker 23.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

700.330

Levetider for sanitærinstallasjoner i boliger

Vår 2003

 

Fig. v

 

Dette bladet gir en oversikt over levetid for sanitærinstallasjoner i boliger, og typiske årsaker til vannlekkasjer. Hensikten er å øke bevisstheten om at sanitærkomponenter og -utstyr har en variabel og samtidig begrenset levetid. Huseier/utbygger må derfor tilrettelegge for utskifting av utslitte komponenter, utstyr eller hele installasjoner før disse forårsaker funksjonssvikt, for eksempel i form av vannlekkasje.

Levetid for sanitærkomponenter og -utstyr er en funksjon av mange variabler, og levetidstabellene i pkt. 41–49 må derfor kun brukes som veiledende informasjon.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innVår 2003 ISSN 2387-6328