Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger

Byggforskserien

November 2017
311.145
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

311.145

Leirskred. Skredmekanismer og farevurderinger

November 2017

Fig. v

Fig. 1

Kartutsnitt over marin grense i Trøndelag og Nordmøre [951]. Marin grense er markert med blått. Kart over løsmasser og marin grense for andre landsdeler og mer detaljerte kart over mindre områder kan lastes ned fra internettsiden til Norges geologiske undersøkelse.

 

Denne anvisningen omhandler skredfare i leirmasser som fins under marin grense, det vil si leire som er avsatt i saltvann. Anvisningen beskriver leirskredtyper og -årsaker, og behandler farevurdering ved planlegging av bygge- og anleggsaktivitet. Den omtaler også farevurdering og ansvar ved utløst skred og gir retningslinjer for kommunenes beredskapsplanlegging med tanke på leirskred.

Anvisningen er skrevet for tiltakshavere, entreprenører, reguleringsmyndigheter og andre med ansvar for sikkerheten til personer som bor, arbeider eller ferdes i skredutsatte områder.

Planlegging 311.146 Leirskred. Sikringstiltak beskriver aktuelle sikringstiltak for å begrense en konstatert skredfare og hvordan man forholder seg til et allerede utløst skred.For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innNovember 2017 ISSN 2387-6328