Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger

Byggforskserien

Mars 2019
521.112
Printet av uinnlogget bruker 20.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

521.112

Gulv på grunnen med ringmur. Telesikring og varmeisolering av oppvarmede bygninger

Mars 2019

Denne anvisningen beskriver telesikring av gulv på grunnen med ringmur for oppvarmede bygninger.

Anvisningen gjelder konstruksjoner hvor ringmuren har redusert fundamenteringsdybde og der gulv og fundamenter er plassert over grunnvannsstanden. For konstruksjoner med fundamenteringsdybde dypere enn frostfri dybde, vil det ikke være behov for markisolering.

Anvisningen omtaler blant annet:

– varmetap mot grunnen

– tabellverdier for telesikring med markisolasjon

 

Målgruppa er prosjekterende eller andre med ansvar for dimensjonering av telesikring og varmeisolering av gulv på grunnen med ringmur.

Nødvendig markisolasjon som telesikring er beregnet etter metode i NS-EN ISO 13793. Byggdetaljer 451.021 viser frostmengder som grunnlag for dimensjonering av markisolering.

Eksempel på løsninger med markisolasjon/varmeisolasjon i grunnen er vist i Byggdetaljer 521.111. Byggdetaljer 471.014 viser tabeller med U-verdier for konstruksjoner mot grunnen.

Fig. v

Maks tillatt frostsituasjonFor å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innMars 2019 ISSN 2387-6328