Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling

Byggforskserien

April 2009
742.642
Printet av uinnlogget bruker 25.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

742.642

Utvendig behandling av trehus fra før 1960. Fargeundersøkelse og ny maling

April 2009

 

Fig. v

Fig. 13

Fargeprøver bør utføres på de stedene som er merket med blått.

 

Denne anvisningen beskriver hvordan enkle fargeundersøkelser kan utføres for å kartlegge bygnings- og fargehistorie. Videre gir den retningslinjer om utbedring av overflatebehandlingen på trehus fra før 1960. Anvisningen er ment som et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger. Anvisningen bør ses i sammenheng med Byggforvaltning 742.641 som omhandler opprinnelig materialbruk og fargesetting på trehus i historisk sammenheng.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innApril 2009 ISSN 2387-6328