Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger

Byggforskserien

Februar 2010
553.119
Printet av uinnlogget bruker 19.01.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

553.119

Åpne rørinstallasjoner for vannforsyning i boliger

Februar 2010

 

 

Fig. v

 

Denne anvisningen omhandler plassering av rørføringer til vanninstallasjoner for sanitæranlegg i boliger i småhus og blokkbebyggelse. Hensikten er å vise løsninger som tilfredsstiller funksjonskravene i teknisk forskrift til lov om planlegging og byggesaksbehandling (TEK).

Dimensjonering av rørene er vist i Byggdetaljer 553.116. Detaljer knyttet til gjennomføringer i vegger og etasjeskillere med tanke på brann- og lekkasjesikring er behandlet i Byggdetaljer 520.342 og 541.805. Lekkasjevarslere er behandlet i Byggdetaljer 553.135. Oppheng av rørene med hensyn til klamring og temperaturbevegelser er behandlet i Byggdetaljer 550.401. Støy fra rørinstallasjonene behandles i Byggdetaljer 553.181. Rør-i-rør-systemer for vannforsyning behandles i Byggdetaljer 553.117.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innFebruar 2010 ISSN 2387-6328