Ettersyn av pussede fasader

Byggforskserien

Januar 2016
742.304
Printet av uinnlogget bruker 17.02.2020 © SINTEF. Ettertrykk forbudt.

742.304

Ettersyn av pussede fasader

Januar 2016

 

Fig. v

Pusset fasade av tegl. Skader på overflatebehandling. Foto: Norconsult AS

 

Denne anvisningen tar for seg ettersyn av pussede fasader av betong, teglstein og murblokker (lettklinker, porebetong og betong) med og uten overflatebehandling. Anvisningen beskriver kontrollpunkter som er aktuelle å gå gjennom ved tilstandsregistrering basert på visuelle observasjoner. Anvisingen forklarer også hvordan man vurderer tilstanden til pussede fasader.

Grunnleggende informasjon om hvordan man kan gjennomføre tilstandsregistrering og hva man generelt bør kontrollere på fasader er gitt i Byggforvaltning 742.302 Ettersyn av murte og pussede fasader. Generelt.

Murte fasader uten puss eller annen overflatebehandling er behandlet i Byggforvaltning 742.303 Ettersyn av murte fasader.

Skader på puss og utbedring av slike skader er behandlet spesielt i Byggforvaltning 742.864 Fasadepuss, skader og utbedringsalternativer.

 For å lese mer må du logge inn eller kjøpe tilgang.

Med Byggforskserien får du

  • Enklere prosjektering
  • Enklere dokumentasjon
  • Hjelp til å unngå byggskader
  • Hjelp til å tolke kravene i TEK

Les mer om Byggforskserien


Er du allerede abonnent?  Logg innJanuar 2016 ISSN 2387-6328