Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn

Byggforskserien

Oktober 2017
520.130
Printet av uinnlogget bruker 21.11.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

520.130

Bruk av prefabrikkerte våtromsmoduler. Prosjekteringshensyn

  Fig. v

Denne anvisningen beskriver hensyn man må ta ved planlegging av bygninger med prefabrikkerte våtromsmoduler. Prefabrikkerte våtromsmoduler produseres i fabrikk som en egen enhet med gulv, vegger og tak. Tettesjikt, innvendige overflater og de fleste tekniske installasjoner er ferdig montert. Anvisningen omfatter krav til selve modulene og hvilke forutsetninger som gjelder for plassering i bygningen og montering av modulene i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17).

Anvisningen gjelder bruk av våtromsmoduler som plasseres som separate enheter inne i en bygning, og som ikke samtidig er en del av bygningens bærekonstruksjon eller klimaskall.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Oktober 2017 ISSN 2387-6328