Takformer, taktyper og oppbygning

Byggforskserien

Oktober 2017
525.002
Printet av uinnlogget bruker 20.02.2018 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

525.002

Takformer, taktyper og oppbygning

  Fig. v

Fig.12

Hovedtyper av tak ut fra oppbygning

 

Denne anvisningen omhandler takformer og anbefalte taktyper ut fra bruksområde. Taktypene som behandles, er: kompakte tak, tak med isolerte takflater og luftet tekning og tak med kalde loftsrom. Anvisningen beskriver oppbygning, egenskaper, samt fordeler og ulemper for de ulike taktypene. Hensikten er å gi oversikt over viktige hensyn som må tas ved valg av takform og taktype for å oppfylle funksjonskravene til tak.

Detaljert utførelse av de forskjellige taktypene er beskrevet i egne anvisninger som det henvises til.

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Oktober 2017 ISSN 2387-6328