Etterisolering av betongvegger

Byggforskserien

Desember 2014
723.312
Printet av uinnlogget bruker 23.06.2017 © SINTEF Byggforsk. Ettertrykk forbudt.

723.312

Etterisolering av betongvegger

 

 

Eksempel på eldre bygning med betongvegg som ikke er etterisolert

Foto: SINTEF Byggforsk

 

Denne anvisningen beskriver metoder for utvendig og innvendig etterisolering av yttervegger av betong over terreng. Anvisningen beskriver tilstandskontroll og aktuelle løsninger for utvendig og innvendig etterisolering.

 

For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Du kan også kjøpe denne anvisningen på PDF.

Desember 2014 ISSN 2387-6328


Relevante anvisninger

Planlegging

241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker

Byggdetaljer

520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger 523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting 523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk 523.702 Innsetting av vindu i mur- og betongvegger 525.207 Kompakte tak 542.003 Totrinnstetning mot slagregn på fasader. Luftede kledninger og fuger 542.303 Fasadesystemer med puss på isolasjon 573.144 Ankerfester i betong

Byggforvaltning

622.018 Beslutningsprosesser for oppgradering i boligselskaper 701.266 Energisparende tiltak i boliger 720.112 Skader på betongkonstruksjoner. Skadesymptomer, tilstandsgrader og utbedringsmåter 720.232 Armeringskorrosjon i betongkonstruksjoner. Utbedring av skader 723.638 Utskifting av vinduer 752.601 Forbedring av ventilasjon i boliger

Regelverket

§ 13-14 Generelle krav om fukt § 13-17 Nedbør § 13-18 Fukt fra inneluft § 14-1 Generelle krav om energi § 14-2 Energieffektivitet § 14-3 Energitiltak § 14-4 Energirammer § 14-5 Minstekrav

Tidligere utgaver

723.312 Etterisolering av betong- og murvegger (1989-2001) 723.312 Etterisolering av betong- og murvegger (1989-2003) 723.312 Etterisolering av betong- og murvegger (2003-2014) 471.012 k-verdier for eldre bygningskonstruksjoner før og etter isolering (1984-1989) 471.012 U-verdier. Vegger (1995-1998) 523.312 Yttervegger. Etterisolering av betong- og murvegger (1987-1989)